Prepress

Spracovanie textuSpracovanie grafiky

Font písma - Písmo pre tlač

Prepress sa v oblasti textového spracovania zameriava na výber správneho druhu písma, teda fontu, jeho rez, úpravu do riadkov a stĺpcov. Spracovanie textu vo fáze prepress si vyžaduje dodržiavanie typografických pravidiel, ktoré dodajú tlačenému textu tú správnu fazónu z pohľadu čitateľnosti a estetiky.

Iný font písma je vhodné pre knihy, iný pre noviny a časopisy či reklamné tlačoviny. Na základe účelu využitia tlačovín, cieľovej skupiny, ktorej sú adresované a ich obsahu, je potrebné zamerať sa na výber vhodného fontu písma a jeho rez. Rezy písma predstavujú rôzne štýly, sklony, veľkosti a hrúbky písma, ktoré sa využívajú pri zvýraznení či odlíšení textu. Aj pri zvýrazňovaní je však potrebné pristupovať k nemu s mierou. Príliš veľa druhov a rezov písma na malej ploche nepôsobí opticky vyrovnane, skôr naopak.

Výber fontu písma závisí tiež od požadovaného druhu tlače a použitého papiera či iného potláčaného materiálu.

Ak neviete, aké písmo je vhodné pre vaše tlačoviny, druh tlače či potláčanú plochu, napíšte nám, radi vám poradíme.

Tlačiarenský škriatok radí:

Nespoliehajte sa na prednastavené riadkovanie vášho programu pre zalamovanie. Prispôsobte ho konkrétnemu textu.

Pre súvislé texty (knihy, noviny, časopisy) berte ohľad najmä na komfort čitateľa – používajte dobre čitateľné písma so stredným kontrastom ťahov a vyššou výškou tela malých písmen. Vyvarujte sa extravagantných fontov, ktoré navyše v súvislom texte pôsobia neesteticky.

Nezvýrazňujte každé druhé slovo iným rezom alebo typom písma.

Nepoužívajte podčiarknutý text – tento spôsob zvýrazňovania je v iných ako interných tlačovinách neprijateľný.

Na zvýraznenie v texte stačí kurzíva alebo polotučný rez písma. Snažte sa používať písma, ktoré tieto rezy obsahujú. „Normal“ a „Bold“ sú pre serióznu grafickú úpravu textu väčšinou nedostatočné.

Vo všeobecnosti platí, že pre tlačové materiály je v texte vhodnejšie využívať pätkový font písma (serifové písmo) ako bezpätkový (sans – serifové písmo), nakoľko pätky umožňujú udržať zrak na riadku či odstavci. Zvýraznenie textu v odstavci pôsobí elegantnejšie pri zvýraznení pomocou kurzívy.

Nadpisy v tlačovinách je naopak vhodnejšie zvýrazniť bezpätkovým hrubým fontom písma.

Pozor na použitie príliš veľa rôznych druhov písma na jednej ploche. Optimálne je použiť maximálne 3 fonty písma na jednej strane nasledovným spôsobom:
  • nadpis – titulkové písmo, výrazný, najväčší font, vhodné sú aj kapitálky
  • perex – úvodný odstavec – zvýraznený napríklad kurzívou
  • bežný text – základný rez písma, dobre čitateľný
Neznižujte čitateľnosť písma príliš výraznou, prekrývajúcou, prípadne splývavou grafikou. Písmo a text tak nesplnia svoj účel.

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.