Prepress

Spracovanie textuSpracovanie grafiky

Aký font písma pre aké tlačoviny?

vizitky – font písma určený pre vizitky by mal byť jednoduchý a ľahko čitateľný, ideálna veľkosť na bežnom formáte vizitky je 6 – 9 bodov. Vizitka klasického formátu by mala byť prehľadná a čistá, preto veľké množstvo rôznych fontov nie je žiadané.

letáky – vhodné písmo pre letáky závisí od veľkosti a formátu letáku. Napríklad leták formátu A5 si žiada font písma veľkosti cca 10 – 12 bodov v nadpise, 12 – 16 bodov v texte. Leták znesie aj rôzne grafické fonty. Každopádne by nemal byť preplnený informáciami, rovnako písmo na ňom by malo byť čitateľné.

katalógy – katalógy produktov využívajú odlišný font písma na obálke a odlišný font vo vnútri katalógu. Obálkový font môže byť nápadnejší a výraznejší, fonty obsahu skôr jednoduchšie a čitateľné. Bežná veľkosť fontu písma pre katalógy formátu A4 je 12bodov. Zvýraznenie pasáží kurzívou

plagáty – rovnako ako billboardy, využívajú plagátové písma. Ide o fonty písma prispôsobené veľkým rozmerom – od 24 bodov vyššie.

billboardy – čím väčšie písmo, tým lepšie. Aby bol billboard čitateľný aj z diaľky a v rýchlosti, dostatočne veľké písmo s výstižným krátkym textom je veľmi dôležité.

knihy – sú najobsiahlejšími tlačovinami obsahujúcimi väčší počet rôznych stránok. Aby písmo v knihe pôsobilo ucelene, je potrebné používať rovnaké fonty písma pre rovnaké pasáže hierarchie. Názvy kapitol, podkapitol a textov by mali mať identické rezy písma, obal, predsádka a tiráž sa zväčša odlišujú.

firemné tlačoviny – rovnaký font písma pre všetky firemné tlačoviny vytvára dojem spolupatričnosti k celku. Nech si pre vaše firemné tlačoviny zvolíte akýkoľvek font písma, na všetkých používajte rovnaký.

Čomu sa vyvarovať:
Nepoužívajte font písma ilegálne. Zakúpte si font požadovaný pre vaše firemné tlačoviny a používajte ho v súlade s autorskými právami.

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.