Prepress

Spracovanie textuSpracovanie grafiky

Tlačová sadzba

Sadzba v tlači predstavuje formu stránky so všetkými písomnými a grafickými informáciami usporiadanými do prehľadného a zrozumiteľného celku. Pravidlá sadzby sa vyvíjali spoločne s tlačou a ich vylepšovanie viedlo k sprehľadneniu a estetickému vylepšeniu tlačovín.

Tlačiarenskú sadzu delíme, rovnako ako písmo, nasledovne:
 1. sadzba podľa druhu tlačovín:
  • knižná sadzba – alebo dielová sadzba románov, odborných publikácií
  • sadzba novín a časopisov
  • akcidenčná sadzba – sadzba pre marketingové tlačoviny
 2. sadzba podľa typu spracovania textu:
  • ručná sadzba
  • strojová sadzba
  • fotosadzba
  • počítačová sadzba
 3. sadzba podľa spôsobu usporiadania na stráne:
  • sadzba do riadkov a stĺpcov
  • sadzba do tabuliek a formulárov
Každopádne vhodná sadzba zaručí optimálnu čitateľnosť textu a je tiež dôležitým estetickým prvkom tlačovín.

Tlačiarenský škriatok radí:

Venujte pozornosť zarovnaniu textu. Základné zarovnanie „na zástavku“ (vľavo) zaručuje optimálne medzery medzi znakmi a slovami. Používajte ho hlavne pri krátkych riadkoch a viacstĺpcovej sadzbe – predídete nekorektným „dieram“ medzi slovami a rozšíreným medzerám medzi znakmi.

Knižná sadzba si vyžaduje väčšinou zarovnávanie „do bloku“. Čím je riadok dlhší, tým menej narušuje optimálne medzery. Používajte delenie slov, aby ste predišli nežiaducim deformáciám v sadzbe. Neuspokojte sa s predvoleným nastavením vášho programu, experimentujte. Základnou zásadou je, že rozšírené medzery medzi znakmi používame až po vyčerpaní všetkých ostatných možností.

Pri knižnej a novinovej sadzbe je nevyhnutné, aby všetky riadky bežného textu boli na definovanej osnove. Je neprípustné, aby vám riadky v stĺpcoch alebo medzi stranami „nesedeli“.

Pokiaľ neviete, ako správne sprehľadniť a sfunkčniť váš text, obráťte sa na odborníkov. Rešpektovanie pravidiel vhodnej sadzby pre tlačové materiály je dôležitým krokom k ich vysokej kvalite.

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.