Prepress

Spracovanie textuSpracovanie grafiky

Grafický návrh

Grafický návrh nie je len pekný obrázok. Grafický návrh obnáša oveľa viac. Ide o posolstvo skryté v obraze, ktorým chcete niečo povedať, odprezentovať, poskytnúť. Preto skôr ako sa začne grafický návrh tvoriť, je dôležité poznať ciele a zámer projektu.

Skúsený a profesionálny grafik si pri grafickom návrhu na úvod vypočuje vaše požiadavky a predstavy:
  • čo ponúkate - dôležité je vedieť, čo chcete ponúkať, prezentovať
  • pre koho – grafický návrh sa musí prispôsobiť cieľovej skupine
  • aký účel - má tlačovina a teda jej grafický návrh splniť (zaujať, protestovať, informovať...)
  • aký typ oslovenia chcete použiť(provokovať, nevtieravo informovať, pripomenúť sa...)
  • na aký povrch – papier, fólia, plastová doska
  • aký formát – malý, bežný, veľký, atypický
Keď si grafik ujasní vaše predstavy, odporučí vám technické parametre vhodné pre váš grafický návrh a následne začne tvoriť. Pokiaľ je požiadaviek, ktoré má grafický návrh zohľadniť viac, je potrebné počítať aj s určitým časom potrebným na ich zapracovanie do návrhu.

Samozrejme prvotný návrh nemusí byť konečný. Konečné slovo má mať zákazník, preto úpravy určite prichádzajú do úvahy. Pokiaľ však nemáte úplne jasné predstavy, ako by mal váš grafický návrh vyzerať, nechajte si poradiť od odborníkov, ktorí vás na základe skúseností dokážu usmerniť vhodným smerom.

Pokiaľ vám niekto poskytne grafický návrh bez toho, aby o vás vedel viac ako vaše telefónne číslo, nedajte sa presvedčiť. Takýto grafický návrh síce bude rýchly a lacný, ale svoje poslanie určite nesplní.

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.