Prepress

Spracovanie textuSpracovanie grafiky

Tlačové PDF – ako pripraviť?

Najvhodnejším formátom na zasielanie podkladov pre tlač je tlačové PDF, ktoré umožňuje ukladanie dokumentov nezávisle na SW a HW. Tlačové PDF zaručí, že dokument sa na všetkých zariadeniach zobrazí rovnako, so zachovaním formátu textu a obrazu. Toto je veľmi dôležitá skutočnosť, nakoľko otvorené súbory typu PSD, CDR, INDD a podobné umožňujú zmeniť dokument, respektíve na základe nastavení počítača ho sami automaticky aktualizujú, čím dochádza k často neželaným odchýlkam oproti pôvodnému zámeru. Tlačové PDF zachovaním formátu dokument nezmení po grafickej, kompozičnej ani kvalitatívnej stránke a pri zachovaní vhodných parametrov je takto dokument pripravený na tlač.

spracovanie textu
všetok text je prevedený do kriviek – vektorov

spracovanie grafiky
farebný obraz, šedý obraz, čierno-biely obraz - min. 300 dpi

farby
textu aj grafiky – CMYK
tlač 1-2 farbami z CMYK
dotlač direktnou farbou (Pantone, HKS...)

kompozícia stránky
tlačená oblasť musí byť umiestnená na stred tlačovej plochy orezové značky označujú okraje v prípade tlače až po okraj je potrebné počítať so spadavkou 2–3mm z každej strany

Tlačiarenský škriatok radí:

Tlačové PDF prechádza v tlačiarni ešte niekoľkými pracoviskami. Operátor používa na jeho kontrolu tzv. „preflight“, v ktorom má zadefinované parametre s ohľadom na konkrétny softvér, ktorý bude generovať tlačové platne alebo filmy. Hlavnými problémami bývajú:

Nekorektná verzia PDF – nie každý RIP (raster imaging procesor) je schopný interpretovať každú verziu PDF. Preto je dôležité informovať sa v tlačiarni na špecifikáciu tlačového PDF.

Najistejšie je generovať PDF do verzie 1.3, ktorá síce dáva na výstupe najväčšie súbory, ale rieši automaticky problémy so zlúčením priehľadností (tiene, rastrové efekty, prelínajúce sa objekty) tým, že ich vygeneruje ako obyčajný, nepriehľadný obrázok. Samozrejme je potrebné nastaviť pri exporte potrebné parametre, aby nedošlo k strate detailov. Pokiaľ sa napríklad časť textu ocitne pod objektom s priehľadnosťou, bude prekonvertovaná na raster s príslušným rozlíšením.

Fonty – používajte korektné fonty (TTF, Type 1, Open type). Bez problémov bývajú Type 1 fonty, ktoré pochádzajú z platformy Mac, ostatné typy fontov je vhodné pri exporte prekonvertovať na Type 1. krajnou možnosťou je prevedenie všetkých písem na obrysy (vektorové objekty) – pri súvislých textoch a hlavne menšej veľkosti písma môže byť výsledkom hrubšie a nepresnejšie vykreslené písmo.

Čierna farba – všetky čierne texty by mali byť zadefinované ako 100% čierna vo farebnom modely CMYK a pre použitie na farebnom pozadí nastavená pretlač (overprint). Pokiaľ budete exportovať RGB (tzv. sýtu) čiernu (R0, G0, B0), výsledkom bude sútlačová čierna zložená napr. C86, M85, Y79, K100 – teda pri tlači tvorená všetkými 4 sútlačovými farbami a pri malých textoch bude vidno každé rozpasovanie sútlače ako farebné lemy okolo písmen.

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.