Prepress

Spracovanie textuSpracovanie grafiky

Nátlačky a nátlačkovanie

Priebežná kontrola pripravovaných tlačovín sa robí na monitore počítača, reálny obraz o skutočnom stave však podajú práve hmotné nátlačky. V prípade reklamných tlačovín, vzorkovníkov či iných produktov, kde farba a kvalita tlače zohráva dôležitú rolu, je viac ako nevyhnutné vidieť výsledný efekt tlače skôr ako sa vytlačí celá séria tlačovín. Vernosť vytlačeného obrazu nám ukáže práve nátlačok – vzor tlačoviny ešte pred samotnou tlačou.

Nátlačky umožňujú:
  • skontrolovať farebnosť tlačoviny
  • zistiť a následne odstrániť prípadné nedostatky
  • optimálne nastaviť tlačiarenské stroje
  • zabrániť stratám vzniknutým chybnými výtlačkami
  • odsúhlasiť finálnu podobu tlačoviny
Na nátlačkovanie sa v minulosti využívali rôzne nátlačkovacie techniky a spôsoby, ktoré využívali rozdielne tlačové formy a filmové kopírovacie podklady. Vývoj však ide dopredu míľovými krokmi a v súčasnosti sa používa väčšinou digitálne nátlačkovanie, ktoré dokáže vytvoriť nátlačky priamo vo výstupných zariadeniach.

Nátlačkovanie sa nerealizuje pri úplne každej tlači. V prípade, že máte záujem o vytvorenie nátlačku skôr ako vytlačíte vašu zákazku, požiadajte o ňu v tlačiarni pri dodaní podkladov.Kontrolu a porovnanie nátlačkov so štandardmi umožňuje kontrolná škála UGRA/FOGRA Media Wedge, ktorá zaručí správnosť nátlačkov. Certifikované digitálne nátlačky riadiace sa kontrolnou škálou sú zárukou, že výsledok bude zodpovedať požadovanej kvalite.

Tlačiarenský škriatok radí:

Aj keď je dnes všetko s obľubou označované ako digitálne, koncové zariadenie – teda tlačiareň – je v princípe stále „analógový“ stroj. Tlač ovplyvňuje množstvo faktorov počínajúc teplotou, vlhkosťou, cez mechanické vlastnosti stroja až po vlastnosti papiera. Jedná sa o veľmi zložitý proces, pri ktorom nie je možné dosiahnuť 100% zhodnosť všetkých výtlačkov.
Nátlačok slúži ako orientačný bod pre nastavenie tlačiarne a mal by korešpondovať s jej štandardným nastavením podľa noriem ISO. V norme je zadefinovaná aj prijateľná odchýlka vo farebnosti, ktorá je síce malá, ale ľudským okom jasne postrehnuteľná.
Pokiaľ má byť nátlačok skutočne záväzný, musí byť vytlačený na papieri aspoň typovo zhodnom s papierom použitým na tlač. Nemôžete očakávať, že farby na nátlačku z lesklého natieraného papiera budú dosiahnuté pri tlači na nenatieraný papier.
Pokiaľ váš monitor nie je korektne skalibrovaný, nátlačok je nevyhnutnosťou, aby ste mali predstavu, aké farby budú na výstupe.

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.