Prepress

Spracovanie textuSpracovanie grafiky

Posledné úpravy pred tlačou - Korektúrny náhľad a finálny výstup

Tesne pred vytvorením tlačových foriem a zadaním materiálov do tlače je potrebné všetko dôkladne prekontrolovať, aby ste sa vyhli prípadným nezrovnalostiam, sklamaniam a zbytočne navýšeným nákladom. Na dôkladnú kontrolu pred tlačou slúži korektúrny náhľad. V tomto štádiu sa kontroluje sadzba, zalomenie, reprodukcia a grafická kompozícia stránky. Korektúrny náhľad prichádza do úvahy čiernobiely ako aj farebný. V tomto štádiu je ešte možné robiť úpravy materiálu.

Korektúrny náhľad môžete získať v tlačenej podobe ako „proof“, prípadne elektronicky. Tlačená forma býva v porovnaní s elektronickou spoľahlivejšia, a preto spoplatnená.

Po dôkladnej kontrole sa vyhotoví finálny výstup alebo kopírovacie podklady pre konkrétne tlačové techniky. V tomto štádiu už korektúry do úvahy neprichádzajú.

Tlačiarenský škriatok radí:
Nespoliehajte sa na vlastnú kontrolu – pokiaľ ste autorom grafiky, niektoré možné chyby podvedome prehliadate. Každá seriózna tlačovina by mala prejsť odbornou jazykovou korektúrou. Pokiaľ to váš klient nepovažuje za potrebné, nezabudnite si dať podpísať nátlačky.

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.