Prepress

Spracovanie textuSpracovanie grafiky

Grafické formáty pre tlač

Grafický formát predstavuje spôsob zaznamenania grafiky na médium. V závislosti od toho, v akom formáte je obraz uložený, prichádza do úvahy jeho následné spracovanie a uchovávanie, prípadne editovanie v budúcnosti.

Na ukladanie a spracovanie grafických formátov sa používajú nasledovné metódy:

a) rastrová grafika - bitmapy – obrázok predstavuje sústavu veľmi malých štvorcov usporiadaných v sieti riadkov a stĺpcov. Bitmapy umožňujú veľmi presne opísať aj zložitý objekt. Najpoužívanejšie bitmapové formáty sú:
 • TIFF (Tagged Image File Format)
 • EPS (Encapsulated PostScript)
 • DCS (Desktop Colour Separation)
 • PhotoCD
 • GIF
 • JPG
 • PNG
PhotoCD, GIF, PNG a JPG nie sú vhodné na predtlačové spracovanie a je potrebné ich konvertovať do vyššie uvedených formátov, ktoré dokážu importovať všetky bežné zalamovacie programy.

b) vektorová grafika - vektory – obrázok predstavuje zoskupenie jeho častí charakterizovaných matematickými vzorcami a funkciami. Jeho opis je jednoduchší a do úvahy prichádza aj zväčšenie bez straty kvality obrazu. Vektorové formáty predstavujú:
 • EPS
 • Adobe Illustrator EPS
 • CDR
ktoré sú bežne importované do zalamovacích programov.
 • WMF
 • DXF
je potrebné exportovať do EPS.

kombinácia bitmapy a vektory - v kombinovaných súboroch uvedených tipov je možné uložiť bitmapové aj vektorové údaje súčasne. Kombinácie umožňujú nasledovné univerzálne formáty:
 • EPS
 • PDF
Tlačiarenský škriatok radí:V prípade, že pripravujete tlačové výstupy pre tlač sami, je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že sa jedná o širokú problematiku, ktorá vyžaduje hlbšie znalosti, ako ovládanie grafického softvéru. Niektoré rady a tipy sú uvedené aj na tejto stránke, ale rozhodne to nestačí na dosiahnutie zaručeného výsledku.

Pokiaľ si stále nie ste istí, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme pripraviť vhodný grafický formát pre tlač v optimálnom prevedení s efektívnym výstupom.

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.