Press

Všetko potrebné o tlači

Dnešná kníhtlač

Či bola prvá Čína so svojimi drevenými štočkami alebo Európa s Gutenbergovým tlačiarenským strojom, kníhtlač nesporne zmenila svet. Táto najstaršia tlačiarenská technika, ktorá dlho zaujímala dominantné postavenie na polygrafickom trhu, dala pevné základy všetkým ostatným druhom tlače. Vďaka svojej jednoduchosti a úžasnému cieľu bola kníhtlač šírená vo veľkom a spolu s rozvojom techniky a technológií sa táto jednoduchá myšlienka začala pretavovať do čoraz sofistikovanejších podôb.

Dnes patrí kníhtlač medzi najjednoduchšie druhy tlače aj napriek zložitosti svojich strojov a ich náročnejšej údržbe. Kníhtlač umožňuje vysokú kvalitu tlače rastrových motívov. V porovnaní s inými druhmi tlače príprava tlačovej formy na kníhtlač je lacnejším variantom oproti hĺbkotlači a v kvalite a rýchlosti tlače je rýchlejšia ako sieťotlač. Aj napriek tomu kníhtlač a jej podiel na trhu pomaly vytláčajú iné tlačiarenské techniky, ktoré dokážu zabezpečiť vyššiu kvalitu plnofarebných výtlačkov a jednoduchšiu predtlačovú prípravu.

Kníhtlač sa však stále využíva napríklad na tlač novín, potlač cenných papierov a etikiet či potláčanie nesavých materiálov. Ako dlho ešte tento druh tlače vydrží a dokedy sa budú používať tlačiarenské stroje na kníhtlač je opäť otázkou času a nových technológií. Každopádne tlačiarenská babička vydržala dlho a stala sa základom pre vývoj jej nástupcov.

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.