Press

Všetko potrebné o tlači

Kvalitná tlač

Ako všetko, aj tlač môže byť kvalitná alebo lacná. Kvalita tlače a tlačoviny nespočíva len v tlači samotnej, ale aj v jej predtlačovej príprave a následnom spracovaní po vyjdení z tlačiarenského stroja. Výsledkom nekvalitných, prípadne nesprávne spracovaných podkladov pre tlač nemôže byť ukážková tlačovina. Zároveň, aby tlačovina spĺňala svoj účel, nestačí mať pekne vytlačené obrázky, je potrebné ich aj dôsledne spracovať do celku, napríklad brožúry alebo knihy, pomocou kvalitnej väzby.

Kedy je tlač kvalitná?
  • predloha = realita – kvalitná tlač sa spája hlavne s myšlienkou: čo na monitore, to na papieri. Dokonalej zhode predlohy s realitou predchádza mnoho krokov v rámci predtlačovej prípravy – prepress a potlačového spracovania – post-press.
  • nerozmazané a čitateľné písmo – kvalitná tlač potrebuje správny font písma a následne aplikáciu vhodného druhu tlače.
  • nerozrastrovaná grafika – na tlač sa použijú dostatočne veľké obrázky a fotografie v dostatočnom rozlíšení.
  • sýte farby – správne nastavenie farieb v predlohe ako aj v tlačiarenskom stroji zabezpečí tlač nevyblednutých farieb, ktoré vydržia.
  • prehľadná sadzba – čitateľné písmo a moderná grafika nevyznejú optimálne pokiaľ nie sú na stránke vhodne rozložené. Sadzba im dá formu.
  • optimálny druh tlače – výber druhu tlače závisí od tlačeného nákladu, veľkosti tlačoviny a mnohých iných faktorov. Optimálny druh tlače dokáže ovplyvniť náklady na tlač do značnej miery. Poradíme vám ako na to.
  • vhodná štruktúra papiera – druh potláčaného papiera, prípadne lepenky je nevyhnutné brať do úvahy už pri predtlačovej príprave. V opačnom prípade ani najlepší úmysel nemusí dopadnúť v súlade s očakávaniami.
  • kvalitná tlačová väzba – ak sa väzba rozpadá, nezachránia ju ani super obrázky. Potlačové spracovanie je preto rovnako dôležité ako príprava a samotná tlač.
  • zušľachťovanie tlačovín – zvýšeniu kvality tlače pomôžu povrchové úpravy v záverečnej fáze tlače. Nanášanie strojového laku, parciálne, prípadne celoplošné UV lakovanie, laminovanie zvýšia nielen estetický efekt, ale aj životnosť tlačovín. Slepotlač alebo ražba fóliou zas umožňujú vytvoriť nielen základné, ale aj farebné reliéfy pôsobiace luxusným dojmom.
Pokiaľ máte záujem o kvalitnú tlač no neviete, ako skĺbiť všetky prvky dohromady, radi vám poradíme. Proces tlače skĺbime od A do Z tak, aby jeho výsledkom bola kvalitná tlač vašich tlačovín.

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.