Press

Všetko potrebné o tlači

Tlačové papiere

Začalo to v Egypte a postupne zachvátilo celý svet. Papyrus, drahší predchodca papiera, sa začal používať už 4.000 rokov p.n.l a popredné pozície si zachoval až do 13-teho storočia, kedy ho postupne začal nahrádzať jeho lacnejší variant. Dnes je spotreba papiera enormná a jeho recyklácia stále netvorí väčšiu časť jeho spracovania, hoci potenciál je veľký. Len papier tvorí na Slovensku 20% komunálneho odpadu.

A ako je to s papierom v tlači? Najdlhšie a najčastejšie používaný materiál na potlač je práve papier. Vláknina, plnidlá, glejidlá a iné látky spojené v náročnom procese, ktorých výsledkom je papier, majú vplyv na jeho vlastnosti. Medzi tie základné, dôležité z hľadiska tlače, patria hmotnosť – plošná a objemová a hrúbka papiera. Z hľadiska tlače je dôležité, ako sa bude papier správať v tlačiarenskom stroji a ako pri ďalšom spracovaní. Aby farby neboli rozmazané a lomy popraskané, pred tlačou je potrebné venovať pozornosť aj výberu vhodného papiera. Nie každý papier je optimálny do každého stroja a na každú tlačovú techniku. Správanie papiera ovplyvňujú jeho nasledovné vlastnosti:

a) potlačiteľnosť papiera – hladkosť, savosť, absorbovanie, ph, opacita - priehľadnosť, belosť, lesk, farba, stabilita rozmerov, pevnosť – to všetko má vplyv na správanie papiera v tlačiarenskom stroji a následne na kvalitu výsledku tlače.

b) spracovateľnosť papiera – hovorí o možnostiach použitia papiera bez jeho poškodenia (pretrhnutia, zlomenia a pod.)

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.