Press

Všetko potrebné o tlači

Tlačové papiere a ich druhy

Podľa jednotlivých vlastností papiera rozlišujeme jeho druhy, ktoré uľahčujú výber správneho papiera pre konkrétne tlačoviny.
  • tlačové papiere rôznej plošnej hmotnosti (LWC, ULWC, MWC, HWC)
  • s rôznym povrchom – hladké, matné (SC-A, SC-B, NP, iNP)
  • natierané papiere, viackrát natierané papiere
  • nenatierané papiere - bielený ofset, prírodné papiere
  • chromolux – kartóny a lepenky vysokého lesku
  • samolepiace a samoprepisovacie tlačové papiere
  • ekologické – recyklované tlačové papiere
V závislosti od hrúbky, povrchu a ostatných vlastností papiera závisí aj ich použitie. Niektoré papiere je na základe ich vlastností možné použiť na jednostrannú, iné na obojstrannú tlač.

Ako správne vybrať papier na vaše tlačoviny, na čo všetko sa pri výbere zamerať a ktorý papier je vhodný na akú tlač, to všetko vám poradí vaša tlačiareň.

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.