Press

Všetko potrebné o tlači

Formáty papiera

Formáty papiera sú štandardizované podľa rôznych noriem a oblastí. Európska štandardizácia sa riadi nemeckou normou, ktorú akceptujú aj mnohé iné štáty sveta až na niektoré výnimky. USA, Kanada, Mexiko a niektoré juhoamerické štáty, čiastočne Japonsko sa riadia svojimi normami.

Štandardizované formáty papiera sú stanovené nielen pre hárky papiera, ale aj pre obálky, čo je veľkou výhodou pri tlači a nastavení tlačiarne.Tlačiarenský škriatok radí:

Na aký papier tlačiť?

Vizitky – Jednou zo základných požiadaviek na papier pre vizitky je jeho hrúbka. Štandardne sa používa obojstranne natieraný lesklý / matný papier (tzv. „krieda“) s plošnou hmotnosťou 300g / m2. Matný natieraný papier je pri rovnakej plošnej hmotnosti trochu hrubší. Obľúbená je tlač na grafické štruktúrované papiere, ktoré môžu dodať vizitke punc exkluzivity. K dispozícii je nespočetné množstvo vzorov s rôznou farebnosťou a povrchom. Pre výber si v tlačiarni vyžiadajte vzorkovník.

Letáky – tu je (hlavne pri obojstranných letákoch) rozhodujúca dobrá opacita pri zachovaní čo najmenšej hrúbky (pri vysokých nákladoch hrá práve papier rozhodujúcu položku ceny). Pri natieraných papieroch sa používa väčšinou 90 – 115 g obojstranne natieraný papier, pokiaľ nie je nevyhnutná maximálna sýtosť tlače, postačuje nenatieraný papier (tzv. „ofset“) 80 g. Pri skladaných letákoch odporúčame natieraný papier cca 130-150g / m2. Hlavne pri rotačnej tlači sa používajú ešte nižšie gramáže (až do 45g) s rôznou kvalitou povrchu. Vždy si vyžiadajte vzorku, ako vyzerá tlač na danom papieri.

Brožúry – u niekoľkostranových brožúr s väzbou V1 sa zvyčajne používa papier od 130g/m2 po 170g/m2. Obálka cca 200g/m2. Vnútro môže byť samozrejme pri ekonomických riešeniach (hlavne návody na použitie, príručky...) z nenatieraného papiera 80g/m2. Pri viacstranových brožúrach musíme brať do úvahy výslednú hrúbku, aby bolo možné vytvoriť pevnú a funkčnú väzbu a tomu prispôsobiť aj použitý papier.

Katalógy – pre katalógy s rozsahom strán do cca 32 je možné použiť väzbu V1 a používajú sa papiere doporučené pre brožúru. Pri rozsiahlejších katalógov hrá často úlohu opäť výsledná cena – tu sa treba poradiť s produkčným oddelením tlačiarne, aké by bolo pre konkrétnu zákazku najvhodnejšie riešenie. U luxusnejších katalógov sa používa na obálku papier 300g v kombinácii s laminom, príp. parciálnym lakom. Vnútorné strany v takomto prípade bývajú väčšinou 170 g/m2. Pri lepenej väzbe je vhodnejšie použiť na vnútro papier max. 170g kvôli pružnosti väzby (hrubšie papiere majú tendenciu vypadávať).

Plagáty – v závislosti od formátu sa používa buď natieraný papier 150 – 200g / m2 alebo nenatieraný papier (hlavne pre plagáty, ktoré sú určené na výlep).

Knižné publikácie – podľa obsahu, vizuálneho zámeru a požadovanej kvality tlače sa používajú všetky druhy papierov, niekedy aj ich kombinácia (napr. textová časť na nenatieraný, obrazová príloha na natieraný papier). Pri tlače beletrie sa väčšinou používa tzv. volumenový papier – nízka plošná hmotnosť pri štandardnej hrúbke papiera zabezpečuje komfortné listovanie a nízku hmotnosť knihy. Volumenový papier je vhodný hlavne na tlač textu.

Noviny – nízkonákladové noviny (napr. obecné, firemné) sa tlačia väčšinou na nenatieraný papier 80g / m2, pri vyšších nákladoch (rotačná tlač) sa používa špeciálny novinový papier.

Pohľadnice, kalendáriky – používa sa tzv. pohľadnicový kartón – jedna strana je viacnásobne natieraná, druhá nenatieraná. Podľa požadovanej hrúbky sú vhodné kartóny už od 200g (papier má vyšší volumen, takže pri rovnakej plošnej hmotnosti je podstatne hrubší ako napr. kriedový papier).

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.