Post press

Všetko potrebné o potlačovej úprave

Úpravy po tlači

Čo sa vlastne deje s letákom, katalógom či knihou po vyjdení hárkov z tlačiarne? Podľa druhu tlačoviny a jej výsledného stvárnenia ju čaká ešte tretinová cesta. Na tejto podnikne napríklad nasledovné knihárske operácie:

stohovanie a počítanie hárkov – aby bolo všetko v jednej rovine a presne podľa plánu. Vytlačené hárky je potrebné dôkladne zarovnať, aby následné operácie boli rovnaké na každom hárku. Počítanie hárkov zabezpečí požadovaný náklad tlače.

rezanie, vysekávanie a perforovanie – nie vždy je formát papiera zhodný s požadovaným výsledkom. Vtedy je potrebné ho dosiahnuť prostredníctvom rezania, orezávania či prerušovaným rezom – perforovaním. V prípade špeciálnych tvarov sú potrebné výsekové formy, ktoré dokážu požadovaný tvar vyseknúť rýchlo a jednoducho.

razenierazenie – prostredníctvom raznice sa povrch materiálu reliéfne vyformuje a to buď farbou, fóliou alebo pretlačením samotného povrchu. Razenie je v podstate druhom tlače z výšky.

lakovanie – predstavuje nanesenie priehľadnej hladkej vrstvy na časť alebo celý povrch tlačoviny. Čiastočné – parciálne lakovanie umožní zvýrazniť určité časti – písmo, grafiku, celkové lakovanie plní ochrannú funkciu – zabraňuje opotrebovaniu tlačoviny, ochranu pred UV žiarením a predlžuje jej životnosť. Parciálne lakovanie sa používa väčšinou v kombinácii s matným laminom.

laminovanie – zabezpečuje ochranu tlačoviny pomocou fólie. Laminovanie dokáže zaistiť najlepšiu ochranu a zároveň zvyšuje aj estetickú stránku tlačoviny.

skladanie – prehýbanie hárkov sa týka hlavne letákov.

Tlačiarenský škriatok radí:
Berte do úvahy, kde budú na tlačovine viditeľné lomy a prispôsobte tomu grafiku. Pokiaľ na takomto lome necháte plnofarebnú plochu, musíte počítať s tým, že hlavne u hrubších papierov vznikne na lome biela hrana.
Neumiestňujte dôležité objekty (napr. číslo strany) príliš blízko k okraju stránky.
Pri tvorbe grafiky pre knižné obálky (V8) žiadajte od tlačiarne špecifikáciu o potrebných presahoch na zahnutie.
Pri tvorbe zakladačov (foldrov) si vyžiadajte maketu danej výsekovej formy (v elektronickej podobe, väčšinou býva k dispozícii vo vektorovom formáte), aby ste vedeli grafiku správne rozvrhnúť.
Pokiaľ je súčasťou grafiky aj špecifický výsek, tento pripravte vo vektorovom formáte podľa špecifikácie tlačiarne alebo firmy, ktorá bude výsekovú formu vyrábať.

Nevyhnutnosť a nadstavba - spočítať a narezať je potrebné takmer každú tlačovinu. Ostatné knihárske práce sú však doplnkové, teda je možné ich využiť, no nie vždy je to nevyhnutné. Pokiaľ tlačíte vizitky či letáky a cena je pre vás dôležitý faktor, vyhnite sa vysekávaniu, razeniu, laminovaniu či lakovaniu, ktoré by mohli váš rozpočet navýšiť.

Ozvláštnené a jedinečné – ak potrebujete vaše tlačoviny odlíšiť, post-press úpravy vám to umožnia. Vyskúšajte razenie – napr. na etikety, štítky, pozvánky na podujatie..., parciálny lak – na zvýraznenie nadpisu, grafiky na obálke katalógu či časopisu alebo zvoľte zaujímavý tvar pomocou špeciálnej výsekovej formy.

Aromatické – jedinečné na druhú – aromatické laky nielen ochránia tlačoviny ako bežné laky. Ako bonus poskytnú príjemnú vôňu, ktorá sa uvoľní pri potretí, prípadne kontakte s lakovanou plochou. Už žiadne nepríjemné pachy tlačiarenskej farby, len príjemná aróma.

Predĺžte životnosť – ak potrebujete tlačové materiály využívať dlhšie, no obávate sa ich opotrebovania častým použitím, laminovanie vám pomôže. Permanentky, vernostné karty, cenníky.....potiahnuté ochrannou fóliou sa nepokrčia, nezošúchajú, roztrhnú....

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.