Post press

Všetko potrebné o potlačovej úprave

Tlačová väzba

Kvalitná tlačová väzba je základom úspechu knihy či katalógu a jej príprava vôbec nie je jednoduchá Aj preto tlačová väzba predstavuje nielen samostatnú zložku knihárstva, ale aj špecifickú priemyselnú výrobu. Väzba vo svojej podstate slúži na držanie hárkov pohromade, teda je základom toho, aby sa vám tlačovina v rukách nerozpadla. Dobre spracovaná tlačová väzba má dlhú trvácnosť aj pri častom používaní.

V závislosti od druhu tlačovín a ich nárokov na spracovanie prichádzajú do úvahy nasledovné väzby:

a) mäkké väzby – spojenie mäkkou obálkou
  • V1 – zošitová mäkká väzba
  • V2 – lepená mäkká väzba, V2 PUR – väzba obohatená o polyuretánové lepidlo je odolnejšia voči rozpadnutiu
  • V3 – bloková mäkká väzba
  • V4 – šitá mäkká väzba
b) polotuhé väzby
  • V5 – polotuhá väzba
  • V6 – leporelo – detská skladačka
c) tuhé väzby – spojenie prostredníctvom tuhej lepenky alebo plastu
  • V7 – s kombinovaným poťahom
  • V8 – s nekombinovaným poťahom
  • V9 – s plastovými knižnými doskami
d) špeciálne väzby
  • špirála, variošpirála – väzba vhodná na kalendáre, diáre, poznámkové bloky, katalógy
Iné špeciálne väzby sú náročnejšie na vyhotovenie, čomu zodpovedá aj ich cena. Z tohto dôvodu sú špeciálne väzby málo rozšírené.
Medzi najčastejšie využívané tlačové väzby patria väzby V1, V2 a V8.
Už pri spracovaní grafického návrhu musíte brať na zreteľ ďalšie spracovanie tlačoviny. Týka sa to najmä dostatočnej spadávky pre orezanie (obvykle stačí 3 mm, pri niektorých zložitejších postupoch 5 mm).
Podľa typu väzby dávajte pozor na dostatočný vnútorný okraj – hlavne lepená väzba sa nedá otvoriť „dokorán“.
Ak potrebujete zabezpečiť viazanie kníh, pomôžeme vám (prelink na mail). Odporučíme vhodný typ väzby a zabezpečíme viazanie podľa vašich požiadaviek.

sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.