FAQ

Podklady pre tlač - čoho sa vyvarovať?Aké formáty majú správne podklady pre tlač?Potrebujete vytlačiť vizitky?Tlač letákov - na čo sa sústrediť?Kedy je tlač letákov efektívna?Čo očakávať od grafického štúdia?Ako vzniká grafický návrh?Ako čo najefektívnejšie tlačiť letáky?Na aké materiály sa môže tlačiť?Ekologický papier – čo je to?

Ako na to keď chem tlačiť plagát?

Ako každá tlačovina, aj plagát si vyžaduje dôkladný koncept. Keďže plagát netlačíte preto, že potrebujete samotný plagát. Plagát je nosičom informácie, ktorú chcete svojmu publiku zdeliť. Aby táto informácia bola podaná náležitým spôsobom, je vhodné o jej posolstve vopred popremýšľať.

Čo plagát oznamuje – tovar, službu a či sa jedná o bežný alebo luxusný produkt

Pre koho je plagát určený – pre úzku špecializovanú skupinu alebo pre širokú verejnosť

Kde bude plagát zverejnený - leták ponúkať – na špecializovanom podujatí, na veľtrhu, výstave, v prevádzke, v prevádzkach obchodných partnerov...

Na základe uvedených kritérií Vám grafické štúdio pripraví návrh letáku a odporučí vhodné parametre pre tlač letákov:
  • papier – gramáž, matný, lesklý, natieraný...
  • formát – jednostránkový, obojstranný, skladací
  • písmo – grafické, základné, rôzne rezy a veľkosti
  • grafika – na mieru
  • počet ks – v závislosti od frekvencie a miesta použitia
Tlač letákov s dôkladnou marketingovou a predtlačovou prípravou je efektívna a prostriedky investované do tlače sa vám určite vrátia skôr ako pri neplánovanom strieľaní naslepo.
sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.