FAQ

Podklady pre tlač - čoho sa vyvarovať?Aké formáty majú správne podklady pre tlač?Potrebujete vytlačiť vizitky?Tlač letákov - na čo sa sústrediť?Kedy je tlač letákov efektívna?Čo očakávať od grafického štúdia?Ako vzniká grafický návrh?Ako čo najefektívnejšie tlačiť letáky?Na aké materiály sa môže tlačiť?Ekologický papier – čo je to?

Tlač letákov - na čo sa sústrediť?

Skôr ako začneme váš leták tvoriť a tlačiť, je potrebné, aby ste nám poskytli základné informácie o jeho využití. Tlač letákov totiž nie je len o tlačení. Hlavnou úlohou letáku je podať určité posolstvo a aby tak mohol urobiť čo najúčinnejšie, na úvod je nevyhnutná jeho dôkladná príprava. Skôr ako sa vyberiete do tlačiarne, pripravte si odpovede na nasledovné otázky, ktoré vám položíme:
  • Čo – prostredníctvom letáku ponúkate – tovar, službu a či sa jedná o bežný alebo luxusný produkt
  • Pre koho – je leták určený – pre úzku špecializovanú skupinu alebo pre širokú verejnosť
  • Kde – budete leták ponúkať – na špecializovanom podujatí, na veľtrhu, výstave, v prevádzke, v prevádzkach obchodných partnerov...
  • Ako často – jednorázovo, sezónne, počas celého roka....
Na základe uvedených kritérií Vám grafické štúdio pripraví návrh letáku a odporučí vhodné parametre pre tlač letákov:
  • papier – gramáž, matný, lesklý, natieraný...
  • formát – jednostránkový, obojstranný, skladací
  • písmo – grafické, základné, rôzne rezy a veľkosti
  • grafika – na mieru
  • náklad – v závislosti od frekvencie a miesta použitia
Tlač letákov s dôkladnou marketingovou a predtlačovou prípravou je efektívna a prostriedky investované do tlače sa vám určite vrátia skôr ako pri neplánovanom strieľaní naslepo.
sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.