Prepress

Spracovanie textuSpracovanie grafiky

Spracovanie textu

Výslednému efektu oku lahodiacej tlačovej stránky prechádza jej spracovanie. Rozobraté na drobné, pred samotnou tlačou je potrebné pripraviť usporiadanie a zvážiť každý detail, ktorý sa na stránke nachádza. Text ako jedným z hlavných nositeľov posolstva, je potrebné spracovať tak, aby pôsobil ucelene a prehľadne, a tým lákal čitateľov a potenciálnych klientov. Vhodný typ písma, jeho veľkosť, usporiadanie, členenie, nadpájanie to všetko má vplyv nielen na estetický vzhľad stránky, ale aj jej výpovednú hodnotu. Kvalitný obsah v nekvalitnom podaní stráca na váhe.

Spracovanie textu ako časť predtlačových príprav zahŕňa nasledovné hlavné činnosti:
  • font písma – výber správneho typu písma pre určené tlačoviny
  • tlačová sadzbasadzba – usporiadanie písma a obrazu na stánku podľa určitých tlačových pravidiel
  • kompozícia stránky – formát papiera a usporiadanie obsahu na ňom
Font písma - Písmo pre tlač Prepress sa v oblasti textového spracovania zameriava na výber správneho druhu písma, teda fontu, jeho rez, úpravu do riadkov a stĺpcov. Spracovanie textu vo fáze prepress si vyžaduje dodržiavanie typografických pravidiel, ktoré dodajú tlačenému textu tú správnu fazónu z pohľadu čitateľnosti a estetiky. Iný font písma je vhodné pre knihy, iný čítaj viac ...
Aký font písma pre aké tlačoviny? vizitky – font písma určený pre vizitky by mal byť jednoduchý a ľahko čitateľný, ideálna veľkosť na bežnom formáte vizitky je 6 – 9 bodov. Vizitka klasického formátu by mala byť prehľadná a čistá, preto veľké množstvo rôznych fontov nie je žiadané. letáky – vhodné písmo pre letáky závisí od veľkosti čítaj viac ...
Tlačová sadzba Sadzba v tlači predstavuje formu stránky so všetkými písomnými a grafickými informáciami usporiadanými do prehľadného a zrozumiteľného celku. Pravidlá sadzby sa vyvíjali spoločne s tlačou a ich vylepšovanie viedlo k sprehľadneniu a estetickému vylepšeniu tlačovín. Tlačiarenskú sadzu delíme, rovnako ako písmo, nasledovne: sadzba podľa druhu tlačovín: knižná sadzba – alebo dielová sadzba čítaj viac ...
Kompozícia stránky - Formát stránky Ďalšou súčasťou predtlačovej prípravy tlačovín je kompozícia stránky, ktorá predstavuje formát papiera a umiestnenie sadzby na ňom. Rovnako ako ostatné zložky tejto fázy, aj kompozícia sa odvíja od účelu využitia tlačoviny. Inak sa komponujú stránky v beletrii, úplne iné pravidlá platia pre tlač novín či letákov a prospektov. Kompozícia stránky čítaj viac ...
sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2022
All rights reserved.