Prepress

Spracovanie textuSpracovanie grafiky

Spracovanie grafiky

Spracovanie grafiky v kvalite, aby bol jej výstup z tlačiarne čo najviac zhodný s ukážkou na monitore, je jedným zo základných predpokladov úspešnej tlače. Grafika musí byť spracovaná vo vhodných grafických formátoch určených pre tlač, aby výstup z tlačiarne spĺňal očakávania.

Ako to celé funguje? Postup spracovania grafiky v skratke je nasledovný:
  • Grafický návrh – vaše požiadavky pretvorené do grafickej podoby
  • Výstupy pre tlač – tlačové PDF – Vám spracuje DTP štúdio. Pokiaľ si na predtlačové spracovanie PDF trúfate sami, je potrebné myslieť na skutočnosť, že tlačové PDF kladie vyššie nároky na detaily ako bežné PDF.
  • Nátlačky a nátlačkovanie – pokiaľ chcete mať 100%-nú istotu, že obrázok bude vyzerať naozaj totožne s tým na monitore počítača, požiadajte o kontrolné nátlačky.
  • Posledné úpravy pred tlačou – korektúry pripravených podkladov je potrebné uzavrieť do určitého štádia, kedy je ešte možné vzhľad stránky upravovať.
Keď je zvládnuté spracovanie textu aj spracovanie grafiky, je potrebné obe časti spojiť do jedného celku. Až potom dochádza k samotnej tlači.
Grafický návrh Grafický návrh nie je len pekný obrázok. Grafický návrh obnáša oveľa viac. Ide o posolstvo skryté v obraze, ktorým chcete niečo povedať, odprezentovať, poskytnúť. Preto skôr ako sa začne grafický návrh tvoriť, je dôležité poznať ciele a zámer projektu. Skúsený a profesionálny grafik si pri grafickom návrhu na úvod vypočuje čítaj viac ...
Tlačové PDF – ako pripraviť? Najvhodnejším formátom na zasielanie podkladov pre tlač je tlačové PDF, ktoré umožňuje ukladanie dokumentov nezávisle na SW a HW. Tlačové PDF zaručí, že dokument sa na všetkých zariadeniach zobrazí rovnako, so zachovaním formátu textu a obrazu. Toto je veľmi dôležitá skutočnosť, nakoľko otvorené súbory typu PSD, CDR, INDD a čítaj viac ...
Nátlačky a nátlačkovanie Priebežná kontrola pripravovaných tlačovín sa robí na monitore počítača, reálny obraz o skutočnom stave však podajú práve hmotné nátlačky. V prípade reklamných tlačovín, vzorkovníkov či iných produktov, kde farba a kvalita tlače zohráva dôležitú rolu, je viac ako nevyhnutné vidieť výsledný efekt tlače skôr ako sa vytlačí celá séria tlačovín. čítaj viac ...
Posledné úpravy pred tlačou - Korektúrny náhľad a finálny výstup Tesne pred vytvorením tlačových foriem a zadaním materiálov do tlače je potrebné všetko dôkladne prekontrolovať, aby ste sa vyhli prípadným nezrovnalostiam, sklamaniam a zbytočne navýšeným nákladom. Na dôkladnú kontrolu pred tlačou slúži korektúrny náhľad. V tomto štádiu sa kontroluje sadzba, zalomenie, reprodukcia a grafická kompozícia stránky. Korektúrny náhľad prichádza do čítaj viac ...
Grafické formáty pre tlač Grafický formát predstavuje spôsob zaznamenania grafiky na médium. V závislosti od toho, v akom formáte je obraz uložený, prichádza do úvahy jeho následné spracovanie a uchovávanie, prípadne editovanie v budúcnosti. Na ukladanie a spracovanie grafických formátov sa používajú nasledovné metódy: a) rastrová grafika - bitmapy – obrázok predstavuje sústavu veľmi malých štvorcov usporiadaných čítaj viac ...
sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.