Press

Všetko potrebné o tlači

Všetko potrebné o tlači

Druhy tlače Spôsobov, akým stroj nanáša farbu na papier, je viacero. Druhy tlače prípadne tlačiarenské techniky sú charakteristické svojimi formami, ktoré zabezpečujú proces tlačenia. Kým klasické druhy tlače využívajú tlak, digitálne tlačové techniky sú schopné tlačiť bez tlačovej formy a vyvinutého tlaku. Každý druh tlače má svoje výhody, ktoré sú optimálne pre čítaj viac ...
Dnešná kníhtlač Či bola prvá Čína so svojimi drevenými štočkami alebo Európa s Gutenbergovým tlačiarenským strojom, kníhtlač nesporne zmenila svet. Táto najstaršia tlačiarenská technika, ktorá dlho zaujímala dominantné postavenie na polygrafickom trhu, dala pevné základy všetkým ostatným druhom tlače. Vďaka svojej jednoduchosti a úžasnému cieľu bola kníhtlač šírená vo veľkom a spolu čítaj viac ...
Kvalitná tlač Ako všetko, aj tlač môže byť kvalitná alebo lacná. Kvalita tlače a tlačoviny nespočíva len v tlači samotnej, ale aj v jej predtlačovej príprave a následnom spracovaní po vyjdení z tlačiarenského stroja. Výsledkom nekvalitných, prípadne nesprávne spracovaných podkladov pre tlač nemôže byť ukážková tlačovina. Zároveň, aby tlačovina spĺňala svoj čítaj viac ...
Tlačové papiere Začalo to v Egypte a postupne zachvátilo celý svet. Papyrus, drahší predchodca papiera, sa začal používať už 4.000 rokov p.n.l a popredné pozície si zachoval až do 13-teho storočia, kedy ho postupne začal nahrádzať jeho lacnejší variant. Dnes je spotreba papiera enormná a jeho recyklácia stále netvorí väčšiu časť jeho čítaj viac ...
Tlačové papiere a ich druhy Podľa jednotlivých vlastností papiera rozlišujeme jeho druhy, ktoré uľahčujú výber správneho papiera pre konkrétne tlačoviny. tlačové papiere rôznej plošnej hmotnosti (LWC, ULWC, MWC, HWC) s rôznym povrchom – hladké, matné (SC-A, SC-B, NP, iNP) natierané papiere, viackrát natierané papiere nenatierané papiere - bielený ofset, prírodné papiere chromolux – kartóny a lepenky vysokého lesku samolepiace čítaj viac ...
Formáty papiera Formáty papiera sú štandardizované podľa rôznych noriem a oblastí. Európska štandardizácia sa riadi nemeckou normou, ktorú akceptujú aj mnohé iné štáty sveta až na niektoré výnimky. USA, Kanada, Mexiko a niektoré juhoamerické štáty, čiastočne Japonsko sa riadia svojimi normami. Štandardizované formáty papiera sú stanovené nielen pre hárky papiera, ale aj pre čítaj viac ...
sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.