Post press

Všetko potrebné o potlačovej úprave

Všetko potrebné o potlačovej úprave

Úpravy po tlači Čo sa vlastne deje s letákom, katalógom či knihou po vyjdení hárkov z tlačiarne? Podľa druhu tlačoviny a jej výsledného stvárnenia ju čaká ešte tretinová cesta. Na tejto podnikne napríklad nasledovné knihárske operácie: stohovanie a počítanie hárkov – aby bolo všetko v jednej rovine a presne podľa plánu. Vytlačené hárky je čítaj viac ...
Tlačová väzba Kvalitná tlačová väzba je základom úspechu knihy či katalógu a jej príprava vôbec nie je jednoduchá Aj preto tlačová väzba predstavuje nielen samostatnú zložku knihárstva, ale aj špecifickú priemyselnú výrobu. Väzba vo svojej podstate slúži na držanie hárkov pohromade, teda je základom toho, aby sa vám tlačovina v rukách nerozpadla. čítaj viac ...
Farba v tlači Tlačové farby predstavujú rozsiahlu tlačovú kapitolu. Farba je v podstate základom tlače, nakoľko prostredníctvom tlače vytvára na potláčanom povrchu požadovaný vizuál. V závislosti od svojho zloženia, tlačové farby disponujú vlastnosťami, ktoré sú pre tlač a jej výsledok dôležité. Ide o: a) funkčné vlastnosti - vlastnosti farby týkajúce sa tlače b) optické vlastnosti tlačovej čítaj viac ...
Lakovanie tlačovín Laky a lakovanie predstavujú zvýšenie atraktivity výrobku nielen v tlači. Lakovaný povrch nábytku, auta či mnohé iné lakované povrchy vyvolávajú pocit vyššieho štandardu. Rovnako je to aj v polygrafii. Lakovanie tlačovín ako nanášanie lesklého náteru predstavuje zvýšenie kvality a zároveň ochranu pred poškodením. Lakovanie tlačovín plní teda nielen estetickú, ale čítaj viac ...
sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.