Post press

Všetko potrebné o potlačovej úprave

Post press

Vyjdením výtlačku z tlačiarenského stroja spracovanie tlačovín zďaleka nekončí. Aby ste si z tlačiarne mohli odniesť vaše letáky či katalógy v takej forme, v akej ich idete používať bez nutnosti čokoľvek na nich vylepšovať, je potrebné ich ďalšie spracovanie. Potlačové spracovanie alebo post-press je teda ďalšou a zároveň poslednou fázou tlače, ktorá sa zaoberá dokončovacími prácami. Knihárstvo alebo knihárske práce, ako sa tieto práce nazývajú, hoci sa netýkajú len kníh, zahŕňa potlačové práce od jednoduchých po špeciálne.

Akékoľvek potlačové spracovanie si vaše tlačoviny vyžadujú, je potrebné previesť ho odborne, aby nedošlo k znehodnoteniu doteraz vytlačeného výrobku. Na záver to najlepšie alebo post-press dokáže celú tlačovinu vyzdvihnúť rovnako ako ju degradovať. Trpezlivosť sa tu vypláca a kvalitne prevedené knihárske práce sa postarajú o dokonalú reprezentatívnosť vašich výtlačkov.
sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.