Prepress

Spracovanie textuSpracovanie grafiky

Prepress

Tlač ako taká je zložitý proces, ktorý začal písať svoju históriu niekoľko storočí dozadu a následne sa vyvíjal až do svojej dnešnej podoby. Preto si príprava tlače vyžaduje náležitú odbornú prípravu. Samotnej tlači predchádza predtlačová príprava - pre-press, ktorá má za úlohu pripraviť predlohy do takej formy, aby bol finálny výsledok čo najbližší očakávaniam.

Predtlačová fáza tlače – pre-press sa zameriava na nasledovné oblasti úprav:
  • spracovanie textu
  • spracovanie grafiky
  • stránková montáž (zalomenie)
  • hárková montáž
  • vypracovanie kopírovacích podkladov
Každá z uvedených pre-press fáz má svoje opodstatnenie a vplyv na konečný efekt tlačového výstupu. Spracovanie textu, rovnako ako spracovanie obrazu si vyžaduje dodržiavanie určitých pravidiel, aby bol výstup prehľadný a elegantný zároveň. Stránková a hárková montáž ako aj príprava kopírovacích podkladov v oblasti pre-press musia byť prevedené s maximálnou presnosťou pre zabezpečenie vysokej kvality tlače.
sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.