Press

Všetko potrebné o tlači

Press

Tlač definuje Wikipédia ako „mechanické alebo strojové nanášanie farby na papier alebo iný povrch za účelom vytvorenia textu, obrazu, vzoru.„ Zároveň je tlač aj súhrn činností súvisiacich s uvedeným postupom. Definícií tlače je samozrejme veľa, nakoľko jej vývoj už prešiel pomerne dlhú cestu. Od ručného sádzania, po strojové techniky a ich rôzne druhy. Cieľom však stále zostáva vytvorenie kvalitného obrazu na potláčanom povrchu. Aké druhy tlače prichádzajú do úvahy a ako je to s kníhtlačou dnes, kedy je tlač kvalitná, na čo je potrebné pamätať pri výbere papiera a čo všetko ovplyvňuje farba v tlači, to všetko a ešte oveľa viac vám umožní porozumieť náročnosti tlače a tajom ukrývaným za dverami tlačiarne aspoň čiastočne.
sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.,
Sládkovičova 86, 97401 BANSKÁ BYSTRICA
Slovak Republic
www.polygrafia.com
Tel: +421 (0)48 290 1234
polygrafia@polygrafia.com
© Created by 2010 - 2021
All rights reserved.